Mälarbadens Samfällighetsförening

Välkommen till Mälarbadens Samfällighetsförening
Samfällighetens huvuduppgift är att förvalta vägar och grönområden inom Torshälla- Väsby g:a 6. Medlemsskapet i föreningen är obligatoriskt för ägare till fastigheter inom Torshälla- Väsby och Mälarbaden. Föreningen har en styrelse som väljs vid årsstämman i mars månad. Den består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Se vidare under fliken Styrelsen.

Mälarbadens Villaägareförening
Detta är en parallell förening mer avsedd för trivselhöjande aktiviteter för boende i Mälarbaden. Bland stadigt återkommande aktiviteter kan nämnas Valborgs- och midsommarfirande, s.k. Gökotta under våren, tipspromenaden Julvarvet på juldagen o.d. Du kan läsa mer om verksamheten på Villaägareföreningens egen hemsida: www.malarbadens.com

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.