Nyheter

Vildsvinssituationen i Mälarbaden

Vi har inte undgått, heller inte nonchalerat vildsvinsproblematiken här i området. Och vi har agerat, vi har varit haft möte med kommunen gällande vildsvinssituationen för att höra deras syn på det hela och vad de gör för att minska/hålla nere stammen. Kommunen har totalt 65 hektar som är kommunmark är i området, de har upplåtit sin jakträtt till Golfbanans jägare

Tänk på att din soptunna ska vara placerad på din tomt

Hej, I samband med sophämtning ställs tunnan ut så bilen får åtkomst. När soptunnan sedan är tömd ska den stå på din tomt. mvh Styrelsen

Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sikten är fri och att det finns fri höjd utefter din tomtgräns. 

Hej, Vi vill uppmärksamma dig på att du som fastighetsägare ansvarar för att sikten är fri och att häckar och buskage inte växer ut på gång-, cykel- eller vägbanan utefter din tomtgräns. Vi har klistrat in en bild som visar på vilka höjder och avstånd som gäller. mvh Styrelsen

Årstämmoprotokoll 2021

Nu finns årsstämmoprotokoll 2021 under fliken dokument/protokoll.

Powerpoint från Teams-mötet med Miljökontoret 3 juni 2021

Det finns en ny mapp under dokument som handlar om strandskyddskampanjen. Jag har nu lagt dit presentationen som David Aronsson visade idag. mvh Katarina

Tack Guy, Leif, Marie och Calle för ert arbete i styrelsen.

Dokument till årsmötet den 20 maj 2021

Nu finns dokument till årsmötet den 20 maj 2021 på plats. Du kan hitta dem under fliken "dokument". Kallelse och dagordning finns också på anslagstavlan vid återvinningsstationen.

Årsstämma 2021

Medlemmar hälsas välkomna till Årsstämma den 20 maj kl. 18.30 vid Mälarbadens Golfklubb, utomhus vid restaurangen.

Årsmötet 2021 uppskjutet

Enligt våra stadgar hålls normalt årsmötet senast under mars månad. Mötet måste vara ett fysiskt möte som sker på tid och plats som meddelas medlemmarna. Med hänvisning till rådande pandemi kommer vi att försöka hålla mötet utomhus men först då väder och temperatur väntas bli gynnsammare

El i vildsvinsstängslet runt golfbanan dygnet runt

Hej, På grund av förnyade besök av vildsvin på golfbanan meddelas från Bangruppen på golfen att elen kommer vara på dygnet runt från och med nu tills annat meddelas! med vänlig hälsning
Nyheter

Årsmötesprotokoll 2020 publicerat

Nu finns årsmötesprotokoll för 2020 tillgängligt under fliken Dokument.

Årsmötet senarelagt

Årsmötet flyttas till senare tidpunkt Vi har beslutat att senarelägga vårt årsmöte i Samfälligheten och Villaägareföreningen. Orsaken är som ni förstår oron för spridning av Coronaviruset. Vi har inte fastställt något nytt datum ännu utan avvaktar myndigheternas rekommendationer

Ny postadress

Föreningen har ny postadress: Mälarbadens Samfällighetsförening Box 2, 644 21 Torshälla

Årsstämma 2020

Föreningen håller den uppskjutna årsstämman onsdag den 9 september kl. 18.30 utomhus vid Mälarbadens Golfklubb. Alla medlemmar hälsas välkomna!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.