Nyheter – mars 2022
Nyheter – oktober 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – september 2020

Nyheter

Information till Mälarbadens samfällighetsförening kring vilka vägar som sköts av samfällighetsföreningen.

Information till Mälarbadens samfällighetsförening kring vilka vägar som sköts av samfällighetsföreningen. Det kommer ibland frågor till samfälligheten kring vilka vägar som sköts och inte sköts av samfällighetsföreningen. Med anledning av detta och då vi vet att det är många fastigheter som bytt ägare sedan 2005 så kommer här lite förklaring

Nytt om våra vägar!

Nu är elförstärkningenutefter Hasselbacksvägen klar. Det gick undan den här gången! Sen ska de så klart återställa asfaltering. Snart påbörjar de elförstärkning utefter Gamla vägen bort till infarten till Sixten Nilssons väg

Nu har det blivit dags att välja ledamöter till styrelsen för Mälarbadens samfällighetsförening och villaägareförening för åren 2023/2024

Nu har det blivit dags att välja ledamöter till styrelsen för Mälarbadens samfällighetsförening och villaägareförening för åren 2023/2024 Vi som äger en fastighet inom Torshälla-Väsby/Mälarbaden har alla en del i gemensamma vägar och grönområden (ESKILSTUNA TORSHÄLLA-VÄSBY GA:6) i området. Förvaltningen av våra grönområden och vägar sköts av vår samfällighetsförening. Vi som äger en fastighet med andel i samfälligheten är automatiskt medlemmar och betalar en obligatorisk avgift till föreningen

Information från golfbanan om elstängslet

Elen i golfklubbens vildsvinsstängsel är nu på mellan 16.30 och 08.00 mvh Golfbanan

Ännu mer info från vägfogden

Har nu fått besked att övergrävningen på Väsbyholmsvägen ( nära nr 29) ska asfaleras igen i slutet av nästa vecka, dvs första dagarna i nov. Vi får hålla tummarna att det blir så. Påminner om att det vid Väsbyholmsvägen 27 är blockerat hela förmiddagen den 31 okt

Info om våra vägar

Mer info kring våra vägar. Nu har arbetet på med förstärkning av elnätet på Hasselbacksvägen tagit fart. Det finns ont om uppläggningsplatser och avställningsplatser så det blir lite småstökig

Bommen vid Väsbyholmsvägen och arbetet på Hasselbacksvägen

Det är flera husleveranser till Väsbyholmsvägen just nu. I vissa fall får vi veta i förväg så vi kan planera. Andra vet vi mindre om

Stängslet runt golfbanan!

Golfklubben meddelar att från och med den 21 september är elen i stängslet runt golfbanan på mellan kl 18 på kvällen och 07 på morgonen. Var försiktiga!

Information om våra vägar

Vägfogden har pratat med berörda parter kring åtgärder som pågår kring våra vägar. - Den igenlagda övergången på Väsbyholmsvägen planeras att asfalteras 4 okt och justeras veckan innan. - Asfalt till återläggning efter grävning vid Holmtorpsvägen, Grandins väg, Sixten Nilssons väg och berör del på Bengtzéns väg är beställd och läggs förhoppningsvis inom en månad

Protokoll från årsmötet 2022

Nu finns protokollet från årsmötet inlagt under dokument. mvh Katarina
Nyheter

Glöm inte anmäla er till e-faktura!

Nu skickas fakturorna ut för 2022. För att få e-faktura nästa gång ska ni gå in på er internetbank och söka upp Mälarbadens Samfällighetsförening. På fakturan finns en kod som ni lägger in

Information från Eskilstuna Energi & Miljö. 

Information från Eskilstuna Energi & Miljö. Har du tänkt dig en båttur i Väsbyviken i det vackra vädret? Då vill vi be dig vara uppmärksam på den här signalflaggan som varnar för att det är dykare i vattnet som jobbar med ett ledningsarbete. Ser du flaggan är det mycket viktigt att du visar hänsyn genom att hålla bra avstånd och sakta ner farten ordentligt

AKTUELLT VÄGNÄTET i samfälligheten

AKTUELLT VÄGNÄTET i samfälligheten Det pågår många aktiviteter kring samfällighetens vägar med förstärkning av elnätet (servis) och nedläggning av luftburen el i kombination med nya belysningsstolpar. Detta gör att vi i nuläget inte gör någon egen asfaltering i området. Ingen ide då det sedan ska rivas i på en gång

Årsmöte 2022 den 16 maj 18.00

Eftersom det i dagsläget är oklart hur spridningen av covid-19 ser ut framöver har styrelsen beslutat skjuta på årsmötet till den 16 maj så vi kan vara utomhus. Årsmötet kommer att äga rum den 16 maj klockan 18. 00 på golfklubbens uteplats

Vildsvinssituationen i Mälarbaden

Vi har inte undgått, heller inte nonchalerat vildsvinsproblematiken här i området. Och vi har agerat, vi har varit haft möte med kommunen gällande vildsvinssituationen för att höra deras syn på det hela och vad de gör för att minska/hålla nere stammen. Kommunen har totalt 65 hektar som är kommunmark är i området, de har upplåtit sin jakträtt till Golfbanans jägare

Tänk på att din soptunna ska vara placerad på din tomt

Hej, I samband med sophämtning ställs tunnan ut så bilen får åtkomst. När soptunnan sedan är tömd ska den stå på din tomt. mvh Styrelsen

Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sikten är fri och att det finns fri höjd utefter din tomtgräns. 

Hej, Vi vill uppmärksamma dig på att du som fastighetsägare ansvarar för att sikten är fri och att häckar och buskage inte växer ut på gång-, cykel- eller vägbanan utefter din tomtgräns. Vi har klistrat in en bild som visar på vilka höjder och avstånd som gäller. mvh Styrelsen

Årstämmoprotokoll 2021

Nu finns årsstämmoprotokoll 2021 under fliken dokument/protokoll.

Powerpoint från Teams-mötet med Miljökontoret 3 juni 2021

Det finns en ny mapp under dokument som handlar om strandskyddskampanjen. Jag har nu lagt dit presentationen som David Aronsson visade idag. mvh Katarina

Tack Guy, Leif, Marie och Calle för ert arbete i styrelsen.

Dokument till årsmötet den 20 maj 2021

Nu finns dokument till årsmötet den 20 maj 2021 på plats. Du kan hitta dem under fliken "dokument". Kallelse och dagordning finns också på anslagstavlan vid återvinningsstationen.

Årsstämma 2021

Medlemmar hälsas välkomna till Årsstämma den 20 maj kl. 18.30 vid Mälarbadens Golfklubb, utomhus vid restaurangen.

Årsmötet 2021 uppskjutet

Enligt våra stadgar hålls normalt årsmötet senast under mars månad. Mötet måste vara ett fysiskt möte som sker på tid och plats som meddelas medlemmarna. Med hänvisning till rådande pandemi kommer vi att försöka hålla mötet utomhus men först då väder och temperatur väntas bli gynnsammare

El i vildsvinsstängslet runt golfbanan dygnet runt

Hej, På grund av förnyade besök av vildsvin på golfbanan meddelas från Bangruppen på golfen att elen kommer vara på dygnet runt från och med nu tills annat meddelas! med vänlig hälsning

Årsmötesprotokoll 2020 publicerat

Nu finns årsmötesprotokoll för 2020 tillgängligt under fliken Dokument.

Årsmötet senarelagt

Årsmötet flyttas till senare tidpunkt Vi har beslutat att senarelägga vårt årsmöte i Samfälligheten och Villaägareföreningen. Orsaken är som ni förstår oron för spridning av Coronaviruset. Vi har inte fastställt något nytt datum ännu utan avvaktar myndigheternas rekommendationer

Ny postadress

Föreningen har ny postadress: Mälarbadens Samfällighetsförening Box 2, 644 21 Torshälla

Årsstämma 2020

Föreningen håller den uppskjutna årsstämman onsdag den 9 september kl. 18.30 utomhus vid Mälarbadens Golfklubb. Alla medlemmar hälsas välkomna!
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.