Årsmötet 2021 uppskjutet

Publicerad fredag 12 mar, 15:42

Enligt våra stadgar hålls normalt årsmötet senast under mars månad. Mötet måste vara ett fysiskt möte som sker på tid och plats som meddelas medlemmarna. Med hänvisning till rådande pandemi kommer vi att försöka hålla mötet utomhus men först då väder och temperatur väntas bli gynnsammare. Preliminärt kommer årsmötet därför att hållas i andra halvan av maj månad. Tid och plats kommer att meddelas senast två veckor innan mötet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.