Årsmötet senarelagt

Publicerad lördag 21 mar 2020, 14:26

Årsmötet flyttas till senare tidpunkt

Vi har beslutat att senarelägga vårt årsmöte i Samfälligheten och Villaägareföreningen. Orsaken är som ni förstår oron för spridning av Coronaviruset. Vi har inte fastställt något nytt datum ännu utan avvaktar myndigheternas rekommendationer. Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas senast under mars månad men efter konsultationer med vår branschorganisation (Riksförbundet Enskilda Vägar) så kan mötet senareläggas när det råder dessa extraordinära omständigheter.

När väl nytt datum är bestämt kommer vi att sända ut nya kallelser minst två veckor innan mötet. Någon utdebitering av årsavgiften kommer inte att ske förrän denna har fastställts av årsmötet. Föreningens likviditet är dock god så detta ska inte skapa några bekymmer. Det innebär även att de skiftningar i styrelseposter som planerats får anstå.

Det är vår förhoppning att alla får behålla hälsan och att läget kan återgå till det normala så fort som möjligt.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.