Vildsvinssituationen i Mälarbaden

Publicerad torsdag 21 okt, 20:02

Vi har inte undgått, heller inte nonchalerat vildsvinsproblematiken här i området.

Och vi har agerat, vi har varit haft möte med kommunen gällande vildsvinssituationen för att höra deras syn på det hela och vad de gör för att minska/hålla nere stammen.

Kommunen har totalt 65 hektar som är kommunmark är i området, de har upplåtit sin jakträtt till Golfbanans jägare. Jaktlaget vid golfbanan, jagar vid skäret, skogen (utsikten) och kommer även ta sig an skogspartiet vid campingen. De har sen i juni skjutit 3 grisar.

Vi har varit i kontakt med Mälby/Ängsholmens ordförande.

De har 7st frivilliga jägare som ska jaga på deras område och frågan är ställd om de även vill ta del av samfällighetens mark som är i anslutning mot Mälby. Vi har fått positiv respons från en av killarna i jaktlaget som omedelbart är villig att hjälpa till. Har stora förhoppningar om att det blir fler av dessa 7st jägare som kan tänka sig att jaga, på av oss utstakade områden.

Då det är tättbebyggt område, får vi absolut inte riskera vare sig människor, tama djur eller vår egendom. Detta måste ske strikt och utan några som helst säkerhetsrisker.

Att få bort vildsvinen helt, är näst intill omöjligt. De är väldigt skygga, rör sig snabbt och långt, kan ta sig upp till 2 mil på ett dygn. Stannar där det finns mat och drar sedan vidare. De tycker om ekollon, samt fallfrukt, så håll din tomt och marken runt dig fri. De förökar sig snabbt, går dräktiga i 115 dagar.

Vi får tillsammans försöka göra det vi kan.

I det korta perspektivet, för att inte mer trädgårdar ska förstöras, om möjligt, sätt elstaket.

Vill man hålla kostnaderna nere kan flera grannar gå ihop och skapa större inhägnader tillsammans.

Vänligen

Eva Boy

Ordförande Samfälligheten Mälarbaden

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.