Styrelsen

Föreningens e-post: mail@malarbadens.se

Kontakta i första hand oss i styrelsen via mail ovan. Vid brådskande ärenden kontakta respektive områdesansvarig.

Ordförande: Eva Boy, eva@peterboy.se, 073 8354141

Sekreterare: Katarina Abrahamsson, mhkabrahamsson@live.se, 0703731770

Kassör: Fatima Ekman, fatimae.ekman@gmail.com, 0737073014

Vägfogde: Alice Kempe, alice@kempe.com, 0703987201

Grönområdesansvarig: Tomas Öström, tomas.ostrom@telia.com, 016343562

Suppleant: Kaj Madsen, kajmadsen.privat@gmail.com, 070 326 55 60

Suppleant: Christina Roos, chroos50@gmail.com, 073 434 43 60

Revisorer

Emelie Wragne
Martin Dagermark (suppleant)

Valberedning
Sammankallande; Helena Ekström

Barbro Stålberg Noreson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.