Styrelsen

Föreningens e-post: mail@malarbadens.se

Kontakta i första hand oss i styrelsen via mail ovan.

Ordförande: Eva Boy, eva@peterboy.se, 073 8354141

Sekreterare: Katarina Abrahamsson, mhkabrahamsson@live.se, 0703731770

Kassör: Fatima Ekman, fatimae.ekman@gmail.com, 0737073014

Vägfogde: Alice Kempe, alice@kempe.com, 0703987201

Grönområdesansvarig: Tomas Öström, tomas.ostrom@telia.com, 016343562

Suppleant: Rebecka Beijer, rebecka.beijer@gmail.com, 073 7412656

Suppleant: Carina Sporrong, carina.sporrong@malarum.se, 0765470351

Revisorer

Emelie Wragne
Martin Dagermark
Peter Lisciak (suppleant)

Valberedning
Sammankallande; Maria Neret

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.