Verksamhet

Samfällighetens huvuduppgift är att förvalta vägar och grönområden inom Torshälla- Väsby g:a 6. Medlemsskapet i föreningen är obligatoriskt för ägare till fastigheter inom Torshälla- Väsby och Mälarbaden. Föreningen har en styrelse som väljs vid årsstämman i mars månad. Den består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Se vidare under fliken Styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.